حروف اول اسم

تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی.

پوشه های رنگی

الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

طراحی منحصر بفرد

تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.