نمونه پذیرش‌های دانشگاه بین‌المللی قبرس (CIU)

پذیرش رشته فیزیوتراپی دانشگاه CIU
پذیرش رشته دندانپزشکی دانشگاه CIU
پذیرش رشته داروسازی دانشگاه CIU
پذیرش رشته داروسازی دانشگاه CIU

نمونه پذیرش‌های دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)

پذیرش رشته طراحی بازی دانشگاه EMU
پذیرش رشته طراحی بازی دانشگاه EMU

نمونه پذیرش‌های دانشگاه گیرنه امریکن (GAU)

پذیرش رشته خلبانی دانشگاه GAU
پذیرش رشته بیزینس دانشگاه GAU

نمونه پذیرش‌های دانشگاه صلح جهانی (WPU)

پذیرش رشته پرستاری دانشگاه WPU
پذیرش رشته بیزینس دانشگاه WPU